Psicologia – Coaching en l’Esport

La psicologia en sí entesa com a ciència que estudia els pensaments, sentiments i conductes de les persones s’aplica a l’àmbit esportiu per tal de poder prestar un servei a tothom relacionat amb aquesta disciplina.

El coaching és una metologia que treballa en el marc de la psicologia, i en aquest cas de la psicologia de l’esport.

La missió que persegueix la psicologia esportiva és la d’ajudar a l’esportista, a l’entrenador, als pares d’esportistes, directius o qualsevol persona implicada en un procés esportiu a que el rendiment sigui el més estable i mantingut possible; és a dir que en el moment de dur a terme l’acció esportiva es faci el millor possible durant el màxim temps.

Mitjançant el coaching treballem un estil menys directiu, permetent així l’autocreixement i la presa de decisions del client, ajudant-lo a prendre consciència del que necessita, i de què ha de passar per tal d’assolir els objectius plantejats. És una forma molt dinàmica que permet que els canvis assolits siguin mantinguts i no siguin només eines esporàdiques per tal de sol·lucionar un problema puntual.

En el marc de la psicologia – coaching esportiva no treballem amb el problema o patologia com s’acostuma a fer amb la psicologia clínica. Operem d’es d’un punt on el client pot trobar-se o no amb una dificultat amb el rendiment esportiu i mirem d’ajudar-lo a prendre consciència de quines coses l’estan limitant en la seva progressió i quines accions pot dur a terme. Això permet que el client adquireixi un compromís amb ell mateix.

Busquem doncs fer un treball de prevenció i manteniment amb totes les persones implicades en el rendiment esportiu d’un jugador o equip, tant en esports individuals com d’equip. Tant des d’edats on s’inicien en l’esport on es treballen hàbits i rutines com valors esportius com en edats de tecnificació i d’alt rendiment esportiu.

Així doncs la incorporació de la psicologia –coaching esportiva proporciona l’oportunitat d’aconseguir assolir uns objectius d’una forma més autònoma, sostinguda i per tant regular i eficient, aprofundint al màxim en el potencial esportiu de cadascú, ja que aquest pas ajuda a obtenir una visió més àmplia dels recursos personals amb els que compta cada esportista o entrenador.

Els tipus d’intervencions poden arribar d’es d’un inici de pre-temporada en l’ajuda de planificació, cohesió i implantació d’un pla de millora del rendiment a mantenir un treball continu durant tota una temporada com també el treball esporàdic sobre exercicis que portin a millorar un moment puntual d’estancament o de progressió esportiva, en com gestionar equips a través del lideratge, la comunicació o en com treballar aspectes de la concentració, atenció, la pressió entre d’altres, aspectes relacionats amb la psicologia, però treballats des de la combinació amb el coaching dins l’esport. Un altre aspecte amb el que treballa la psicologia esportiva és en l’ajut a esportistes que pateixen una lesió per tal d’aconseguir disminuir el temps de recuperació mitjançant eines de treball dins de la psicologia esportiva.

La figura del psicòleg – coach esportiu cada cop està més present a les diferents institucions esportives, ja siguin federacions, clubs o esportistes i equips a nivell personal. La demostrada eficàcia d’aquests professionals aportant un valor afegit a la eficàcia i la eficiència amb la que es treballa dins el mon esportiu ajuda a treure doncs un major benefici de la inversió esportiva dels esportistes i per tant a treure un major profit del temps per tal d’assolir els objectius desitjats.

La forma de treballar dins la psicologia esportiva és tant a sala on es fa un treball de presa d’informació dels objectius del client com a pista, amb un treball d’observació i intervenció in-situ, o en cas de no ser possible mitjançant tot tipus de registres que es valoren i treballen al despatx.

Com a conclusió, és convenient assegurar-se de quins professionals tenen coneixements específics per tal de treballar els aspectes del rendiment esportiu relacionats amb el treball psicològic i el valor afegit que poden aportar en la regularitat i al cap i a la fi en la satisfacció de la vida esportiva d’un jugador o jugadora, per tal de que la vida esportiva sigui el més beneficiosa possible per a la felicitat personal.

Aquest article forma part de la revista Nº2 de Grup Clínic Selva Maresme

Grup Clínic Selva – Maresme